Contacte

Juguem amb les emocions

Taller adaptat segons l'edat on treballem les emocions

Sinopsis

Fitxa didàctica

Objectius

Fitca tècnica