Contacte

Un dia amb en Punxetes

Conte teatralitzat per a Escoles Bressol

Sinopsis

En Punxetes és un eriçó que viu al camp i expliquem com és el seu dia a dia. Surt a buscar troballes que carrega al seu carretó per dur-les al seu cau i pel camí veu diferents animals i elements de la natura.

Fitxa didàctica

El conte té una estructura fixa que es va repetint durant tot el relat: s'acumulen elements de la natura que s'hi van afegint de manera rítmica que ajuda a seguir el fil argumental. Es treballen els sentits dels infants a través de diferents impulsos que van rebent durant la representació.

 • OÏDA: Es van introduint diversos trossos de cançons infantils conegudes pels més petits amb una gestualitat exagerada i repetitiva perquè puguin participar-hi.
 • TACTE: També apareixen elements que poden tocar per a desenvolupar la capacitat sensorial.
 • OLFACTE: Apareix una planta de menta que poden olorar.
 • VISTA: El conte s'explica amb la manipulació de diferents titelles i objectes de mides diverses. Hi apareixen dibuixos amb colors molt vius.

Objectius

 • CREAR NOUS ESPECTADORS
 • AFAVORIR L'ATENCIÓ I LA MEMÒRIA
 • POTENCIAR EL GUST PELS CONTES
 • POTENCIAR EL GUST PER LA MÚSICA
 • DESENVOLUPAR LA IMAGINACIÓ
 • FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ DELS INFANTS
 • CONÈIXER DIFERENTS ELEMENTS DE LA NATURA

Fitca tècnica

Durada: 25'

Muntatge: 30'

Desmuntatge: 15'

Espai: 2x2 m (interior o exterior)

Edat: Escola Bressol

Espectadors: 25