Espontaneïtat

Observació

Concentració

Autoestima

Creativitat

Imaginació

Personalitat

Autonomia

Emocions

Expressió corporal

Anàlisis

Expressió oral

Esperit crític positiu

Valoració

Convivència

Habilitats socials

Empatia

Cohesió de grup

Escolta activa

Respecte

Se'ns forma per ser individus preparats pel futur?

Quines professions hi ha actualment i com evolucionaran?

Quines capacitats haurem de desenvolupar?

Estàs compromès/a amb l'educació del teu fill o filla?

El meu objectiu és intervenir en l’educació de les persones per a que descobreixin qui son i qui poden arribar a ser com a individus i relacionant-se en societat a través de la pràctica de la pedagogía teatral

"Diga'm alguna cosa i ho oblidaré,
ensenya'm alguna cosa i la recordaré,
fes-me participar, i ho aprendré"
Proverbi Xinès
M’he format com a actriu a la Nancy Tuñon i com a pedagoga teatral a l’Institut del Teatre. Imparteixo tallers teatrals i faig representacions des de fa 10 anys, sempre des de la vesant pedagògica.
  • Desenvolupar la nostra creativitat
  • Millorar el nostre sentit crític positiu
  • Afavorir el desenvolupament de la nostra comunicació
  • Ser autònoms en el procés creador
  • Fomentar la cooperativitat i no la competitivitat
  • Capacitar-nos per ser més hàbils i adaptar-nos al futur
  • Expressar emocions, reconèixer-les i gestionar-les adequadament
artDramatic

Integra la història, la literatura, la sociologia, la psicologia, la filosofia i la pedagogia desenvolupant la sensibilitat artística de les persones, les seves capacitats a interpretar un paper i les seves habilitats a expressar-se.

Plaer i passió, teoria i pràctica, poesia i quotidianitat, art i educació es barregen per a permetre una comprensió mútua.
"S'ha de buscar una integració d'aquests nivells: intel·ligència, afectivitat i cos en una globalitat creativa"
Rapaille