Se'ns forma per ser individus preparats pel futur?

Quines professions hi ha actualment i com evolucionaran?

Quines capacitats haurem de desenvolupar?

Estàs compromès/a amb l'educació del teu fill o filla?

El meu objectiu és intervenir en l’educació de les persones per a que descobreixin qui son i qui poden arribar a ser com a individus i relacionant-se en societat a través de la pràctica de la pedagogía teatral

"Diga'm alguna cosa i ho oblidaré,
ensenya'm alguna cosa i la recordaré,
fes-me participar, i ho aprendré"
Proverbi Xinès
M’he format com a actriu a la Nancy Tuñon i com a pedagoga teatral a l’Institut del Teatre. Imparteixo tallers teatrals i faig representacions des de fa 10 anys, sempre des de la vesant pedagògica.
artDramatic

Integra la història, la literatura, la sociologia, la psicologia, la filosofia i la pedagogia desenvolupant la sensibilitat artística de les persones, les seves capacitats a interpretar un paper i les seves habilitats a expressar-se.

Plaer i passió, teoria i pràctica, poesia i quotidianitat, art i educació es barregen per a permetre una comprensió mútua.
"S'ha de buscar una integració d'aquests nivells: intel·ligència, afectivitat i cos en una globalitat creativa"
Rapaille